Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sledujeme, aby vaše heslo bylo dostatečně silné. Přece jen chráníme vaše smlouvy dokumenty a citlivá data. Proto heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, 1 velké písmeno a 1 číslo. Sílu hesla vám online zobrazujeme.

...