Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • jednosměrný přenos a agregace dat do datových skladů pro manažerské a analytické nástroje - pro Business Intelligence aplikace,

  • přenos dat mezi dvěma nebo více firemními aplikacemi, které si v reálném čase vyměňují informace - pro cloudové aplikace, které zpracovávají firemní data, jako například Signi

  • on-line práce s firemními daty na mobilním zařízení a ukládání nebo zasílání jejich výsledků ve formě dat a dokumentů do centrálního úložiště – pro konzultanty, poradce, servisní techniky a jiné mobilní pracovníky.

   

...

Další kroky:

Kontaktujte Signi
Více o ERPIO One

...