Nastavení workspace

Workspace vám jako virtuální kancelář umožňuje spravovat vaše dokumenty v online prostředí.
Nastavení, která si uložíte v tomto rozhraní, jsou platná pro celý workspace, tzn. i pro všechny případné členy týmu, kteří daný workspace používají.

Po kliknutí na název workspace v levém horním rohu se zobrazí seznam všech založených workspace (v níže uvedeném příkladě vidíme workspace s názvem Osobní a workspace Firma).

Vyberete daný workspace, který chcete nastavit, a kliknete nad ním na Nastavení workspace:

 

V případě, že jste si workspace při registraci nezaložili nebo chcete založit jiný, nový, můžete tak učinit i teď po kliknutí na + Vytvořit workspace.
V případě, že chcete do účtu přizvat i další kolegy jako členy týmu, je potřeba workspace založit jako právnická osoba.

Nastavení pak provedete po kliknutí na název workspace. Po vybrání workspace se otevře tato obrazovka:


Nastavit a upravit pak můžete všechny tyto parametry:V případě, že jste vlastníkem daného workspace, můžete ho na tomto místě případně i odstranit.
Tuto volbu naleznete pod každou záložkou, a to v středu obrazovky úplně dole: