Integrace - API

 

Proč se propojit se SIGNI přes API?

  1. Lidé i byznys se digitalizují, přechází do on-line světa.
    Postupně, ale neodvolatelně.

  2. Největší hodnotu má automatizovaný celý firemní proces.
    Firemní aplikace řeší podporu byznys procesů v rámci firmy. Bariérou je okamžik, kdy je potřeba interakce s okolím - se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli apod., kteří mají vyjádřit souhlas s nějakým krokem. Právě uživatelsky příjemné zprostředkování takového souhlasu je doménou Signi. 

  3. Proto má smysl vaši aplikaci propojit se SIGNI.
    Maximálně vám to usnadnit je misí těchto stránek o Signi API ;-)

Dostupné informace