Pipedrive - Signi

Obchodník má prodávat – bavit se s klienty, poznávat jejich potřeby, navrhovat řešení, uzavírat obchody, o klienty pečovat. Cokoliv, co ho od toho odvádí, je špatně. Čas strávený zasíláním dokumentů tam a zpět, čekáním na podpisy a jejich připomínání nikomu nic nepřináší. Stejně jako náklady s tisknutím, skenováním či archivací papírových dokumentů.

Přínosy elektronického podepisování v obchodu

 1. Větší výkon prodejní sítě

 2. Zrychlí se uzavírání obchodů

 3. Sníží se objem ztracených obchodů

 4. Obchodníci se soustředí na prodej

 5. Obchodníci netráví čas administrativou

Příklady dokumentů k podpisu

 • Prodej: objednávka, smlouva rámcová, kupní, nájemní, rezervační, o dílo, o spolupráci, ceník, obchodní podmínky – VOP, dohoda o mlčenlivosti – NDA, zpracování osobních údajů – GDPR, prohlášení o původu peněžních prostředků – AML, čestné prohlášení, plná moc, etický kodex apod.

 • Servis: výkaz práce, předávací protokol, servisní protokol, protokol o předání vozu, prohlídce bytu, kontrole, reklamaci apod.

Jak to funguje

 1. V rámci systémů se připraví podklady k podepsání – nahrají dokumenty k podpisu a/nebo zadají podkladové údaje.

 2. Dokumenty se odešlou k digitálnímu podpisu všem podepisujícím.

 3. Zpátky se získají podepsané dokumenty resp. údaje o stavu a výsledku podepisování, lze tak automaticky začít provádět další kroky „obratem“.

Pipedrive - Navrženo pro soustředění se na prodej

Když potřebujete svoji pozornost zacílit na klíčové příležitosti:

 • Správa prospektů a příležitostí

 • Záznamy komunikace

 • Automatizace a růst

 • Vhledy a reporty

 • Soukromí a bezpečí

 • Mobilní aplikace a integrace

Propojení se Signi

Propojení umožní plně automatizovat procesy zahrnující právně prokazatelný souhlas zákazníků, dodavatelů, budoucích zaměstnanců s jakýmikoliv dokumenty v online prostředí. Zjistěte více o zrychlení procesů v různých odvětvích a agendách.

Další kroky

Propojení přes Integromat si můžete nastavit sami nebo je získáte u Drda.biz, DávámeKompass a dalších partnerů Integromatu