Microsoft Dynamics 365 - Signi

Obchodník má prodávat – bavit se s klienty, poznávat jejich potřeby, navrhovat řešení, uzavírat obchody, o klienty pečovat. Cokoliv, co ho od toho odvádí, je špatně. Čas strávený zasíláním dokumentů tam a zpět, čekáním na podpisy a jejich připomínání nikomu nic nepřináší. Stejně jako náklady s tisknutím, skenováním či archivací papírových dokumentů.

Přínosy elektronického podepisování v obchodu

 1. Větší výkon prodejní sítě

 2. Zrychlí se uzavírání obchodů

 3. Sníží se objem ztracených obchodů

 4. Obchodníci se soustředí na prodej

 5. Obchodníci netráví čas administrativou

Příklady dokumentů k podpisu

 • Prodej: objednávka, smlouva rámcová, kupní, nájemní, rezervační, o dílo, o spolupráci, ceník, obchodní podmínky – VOP, dohoda o mlčenlivosti – NDA, zpracování osobních údajů – GDPR, prohlášení o původu peněžních prostředků – AML, čestné prohlášení, plná moc, etický kodex apod.

 • Servis: výkaz práce, předávací protokol, servisní protokol, protokol o předání vozu, prohlídce bytu, kontrole, reklamaci apod.

Jak to funguje

 1. V rámci systémů se připraví podklady k podepsání – nahrají dokumenty k podpisu a/nebo zadají podkladové údaje.

 2. Dokumenty se odešlou k digitálnímu podpisu všem podepisujícím.

 3. Zpátky se získají podepsané dokumenty resp. údaje o stavu a výsledku podepisování, lze tak automaticky začít provádět další kroky „obratem“.

Microsoft Dynamic 365 - Všechny důležité informace na jednom místě

CRM (nástroj pro řízení vztahů se zákazníky) je stále důležitější technologickou součástí každé společnosti. Umožňuje efektivní řízení a automatizování obchodních, marketingových a obslužných procesů. Vaší firmě pomůže získat nové zákazníky a zvýšit kvalitu obsluhy stávajících.

 • 360-stupňový pohled na klienta - Základní a kontaktní údaje, Sociální a demografické údaje, Zákaznické hierarchie, Produkty, smlouvy, aktivity, Komunikační historie, Social Insight

 • Produktivita obchodníků - Pracovní agenda obchodníka, Management obchodních aktivit, Mobilní přístup k údajům přes mobil nebo tablet, Automatická integrace s Outlookem

 • Management obchodních příležitostí - Řízené nebo neřízené obchodní aktivity, Management obchodních případů, Evidence potenciálních zákazníků, Schvalování a obchodní procesy, Smluvní dokumentace

 • Reporting prodeje- Reporting prodeje dle různých kritérií, Sledování stanovených KPIs, Manažerské pohledy na data, Propojení na PowerBI a DWH

Propojení se Signi

Propojení umožní plně automatizovat procesy zahrnující právně prokazatelný souhlas zákazníků, dodavatelů, budoucích zaměstnanců s jakýmikoliv dokumenty v online prostředí. Zjistěte více o zrychlení procesů v různých odvětvích a agendách.

Využití Microsft Power Automate

Pro snadné a přizpůsobitelné předání dokumentů k podpisu z vašeho prostředí využíváme Microsoft Power Automate. Ten má jednu naprosto zásadní výhodu. Velmi flexibilně dokáže automatizovat činnosti s mnoha možnostmi jejich vyvolání či zobrazení výsledků v uživatelském rozhraní. Zároveň umožňuje volat rozhraní / API na externí systémy s údaji získanými v různých částech systému. A stejně tak automatizovat kroky, které nastanou po vrácení výsledků z těchto systémů.

Proto pro integraci s Microsoft Dynamics 365 nabízíme použití SIGNI konektoru pro Microsoft Power Automate. V případe potřeby, např. pro starší řešení, lze využít i přímé volání SIGNI API.

Příklad propojení s Microsoft Dynamics 365

Provoz v Microsoft Azzure či on premise prostředích

 • Jste větší firma a potřebujete Signi nasadit ve svém vlastním Microsoft Azzure prostředí?

 • Potřebujete mít svoji IT infrastrukturu pod svou přímou kontrolou a potřebujete Signi provozovat on premise?

 • Hledáte cestu, jak nasadit Signi a přitom minimalizovat expozici vašich dokumentů i IT infrastruktury mimo firmu?

Více najdete v článku Varianty IT prostředí pro běh Signi.

Další kroky

Kontaktujte partnery, kteří vám propojení Signi a Microsoft Dynamics 365 rádi zajistí: art&mismillennium,  NETWORG a další Microsoft partnery