Erpio - Signi

ERPIO One - integrační a vizualizační platforma

Nástroj pro přenos dat a dokumentů mezi libovolnými datovými zdroji, aplikacemi a zařízeními.

Umožňuje:

  • „pumpovat data“ do datových skladů,

  • přenášet data na základě definovaných pravidel,

  • doplňovat data z jiných zdrojů a kontrolovat jejich integritu,

  • konvertovat data do jiných struktur a formátů,

  • řídit procesy a zasílat notifikace o mimořádných událostech,

  • vytvářet mobilní aplikace pro zpracování firemních dat,

  • automatizovat rutinní činnosti při zpracování dat a dokumentů.

Unifikace integračních procesů

ERPIO One zjednodušuje tvorbu datových propojení a jejich následnou správu. Poskytuje předpřipravené konektory a integrační řešení, s jejichž pomocí lze vytvářet a řídit datové toky. Umožňuje spravovat a rozvíjet jednoduché i velmi komplexní informační systémy z jednoho místa a jednotném uživatelském prostředí.

Integrační řešení jako příklady možného použití

Jako nástroj pro práci s daty má ERPIO One obecné použití, protože využívá většinu obecně používaných standardizovaných formátů. Je používán pro:

  • jednosměrný přenos a agregace dat do datových skladů pro manažerské a analytické nástroje - pro Business Intelligence aplikace,

  • přenos dat mezi dvěma nebo více firemními aplikacemi, které si v reálném čase vyměňují informace - pro cloudové aplikace, které zpracovávají firemní data, jako například Signi

  • on-line práce s firemními daty na mobilním zařízení a ukládání nebo zasílání jejich výsledků ve formě dat a dokumentů do centrálního úložiště – pro konzultanty, poradce, servisní techniky a jiné mobilní pracovníky.

Další kroky:

Kontaktujte Signi
Více o ERPIO One